Gera laiką turėjome. Alfonsas, kaip visada . Aukštasis pilotažas! Daugiau tokių, kad mūsų pasaulyje butų.

Ačiū.