Žvejyba sekėsi gerai, geri įspūdžiai likome patenkinti.